PHI HÀNH ĐOÀN

CỦA CHÚNG TÔI

Khả năng ứng dụng kỹ thuật số và óc sáng tạo nhạy bén cho phép chúng tôi có đủ phương tiện để khám phá những chân trời mới. Với bề dày kinh nghiệm từ năm 1996, chúng tôi đã sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong quá trình đổi mới không ngừng của công nghệ tương lai.

ADMIN

ADMIN

TƯ DUY

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN

SÁNG TẠO

MỸ THUẬT

THIẾT KẾ

NỘI DUNG KHOA HỌC

GẶP GỠ CÁC THÀNH VIÊN PHI HÀNH ĐOÀN CỦA TÀU KHÔNG GIAN DRCOM

 • DIDIER ROUMENGASCEO DRCOM Global

 • BRUNO SENOUCICOO DRCOM Global

 • BRUNO BUGLIOGroup Creative Director DRCOM Global

 • ROBIN ROUMENGASManaging Director DRCOM USA

 • CAROLINE BARDManaging Director DRCOM Singapore

 • SHANA LIManaging Director DRCOM China

 • PHUONG HA PHANManaging Director DRCOM Vietnam

 • JAMAL OUAZZANIGlobal Strategy Director DRCOM USA

 • LINH HOANG MYDeputy Director DRCOM Asia

 • DUC TO HO VIETTechnical Director DRCOM Asia

 • MARC MILANProgram Director DRCOM Asia

 • ROMÉO DIMIERAccount Director DRCOM Asia

 • JUDE YEOAccount Director DRCOM Singapore

 • HOANG ANH VUMedical Content Director DRCOM Vietnam

 • TUAN NGUYEN LE ANHCreative Director DRCOM Asia

 • GIANG NGUYEN HUYEN THANHAssociate Creative Director DRCOM Asia