PHI HÀNH ĐOÀN

CỦA CHÚNG TÔI

Khả năng ứng dụng kỹ thuật số và óc sáng tạo nhạy bén cho phép chúng tôi có đủ phương tiện để khám phá những chân trời mới. Với bề dày kinh nghiệm từ năm 1996, chúng tôi đã sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong quá trình đổi mới không ngừng của công nghệ tương lai.

TƯ DUY

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN

SÁNG TẠO

MỸ THUẬT

THIẾT KẾ

NỘI DUNG KHOA HỌC

SẢN XUẤT

LẬP TRÌNH WEB

FULL-STACK,

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG,

TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

GẶP GỠ CÁC THÀNH VIÊN PHI HÀNH ĐOÀN CỦA TÀU KHÔNG GIAN DRCOM

  • DIDIER ROUMENGASTỔNG GIÁM ĐỐC

  • BRUNO SENOUCIGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

  • ROMÉO DIMIERGIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHÁCH HÀNG

  • BRUNO BUGLIOGIÁM ĐỐC SÁNG TẠO

  • DUC TO HO VIETGIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

  • ROBIN ROUMENGASGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA DRCOM TRUNG QUỐC

  • CAROLINE BARDGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA DRCOM SINGAPORE 

  • PHUONG HA PHANGIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA DRCOM VIỆT NAM